Baston Güller

  • Büyük çiçekli veya çiçek demetli güllerin ya da minyatür güllerin varyetisinin yabani bir gül gövdesine seçilen yükseklikten aşılanmasıyla elde edilir.
  • Genellikle aşı yüksekliği 60-90-120 ve 140 cm şeklindedir.
  • 2-3 senere içerisinde gerçek bir gül ağacı olrular.Yalnız başlarına ya da öbekler halinde gül bahçesinin ortasında ve yol boyunca çok etkileyicidirler.

NOT: GÜLLER AÇIK KÖKLÜ OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.

1 2