Gül Bakım Bilgileri

Kaliteli bir gülfidanına sahip olmanın ilk aşaması satın alma anındaki doğru tercihtir. Talebiniz doğrultusunda sizi yönlendirebilecek ve bilgilendirecek güvenilir üreticilere ulaşılmalıdır.
Gülfidanını iki şekilde temin edebilirsiniz; bunlardan ilki çıplak köklü dediğimiz topraksız satış, bir diğeri ise poşet veya saksı içerisinde satılan güllerdir. Saksılı güllerde Fidanınız en az dört adet sağlıklı dala sahip olmalı, saksılar yabancı ottan arınmış olmalı,herhangi bir hastalık ya da zararlı olmamalıdır. Güllerinizi saksı içinde alırsanız her mevsim dikebilirsiniz. Çıplak köklü fidanların  sonbaharda dikmesi  güllerin daha kolay tutulmasını ve bu sayede kış boyunca yerine alışır ve baharda gonca verimi daha yüksek olur.
Gül toprak konusunda fazla seçici değildir, en iyi kumlu-killi  ,demiri bol ,hafif kırmızımsı toprakta yetişir. Fazla asitli kireçli ve besin yönünden zayıf topraklar gül yetiştirmek için uygun değildir. Böyle topraklarda bol gübre veya kompost kullanılarak  gül yetiştirmek mümkündür.
Daha önce gül yetişmiş topraklara veya eski gül fidanlarının yakınına yeni gül dikilmesi uygun değildir.
Yeni güller  böyle yerlerde iyi gelişemez  hatta ölebilir. Mecbur kalınırsa dikim çukuru biraz geniş ve derin açılır , buradan çıkan toprak kullanılmaz. Bahçenin başka bir yerinden toprak getirilir. Eski toprak başka bir bitki için  rahatlıkla kullanılabilmesine rağmen gül için  kullanılamaz.
Aşırı besin tüketen bir bitki olduğu için toprak her yıl gübrelenmelidir. Güllerin çevresi sonbaharda yanmış gübre ile tamamen örtülür. Bu suretle hem kökler soğuktan korunmuş olur hem de toprak besince zenginleşir.
Bitki gelişimi için gerekli olan  temel elementleri içerisinde bulunduran  mineral gübreler kullanılmalıdır. Bu elementler  Azot (N), Fosfor (P) ve Potasyum (K) dur.
Mineral gübreleri kullanırken , bitkilerinizi yakmamak için paket üzerinde tavsiye edilen doz kadar uygulama yapınız.