Gübre Seçimi

Posted by   Line Teknoloji Teknoloji
17/06/2017

Bitki gelişimi için gerekli olan temel elementleri içerisinde bulunduran mineral gübreler kullanılmalıdır. Bu elementler Azot(N), Fosfor(P), Potasyum(K)'dur. Mineral gübreleri kullanırken, bitkilerinizi yakmamak için paket üzerinde tavsiye edilen doz kadar uygulama yapınız.


Mineral gübreler dışında, çiftlik gübresi, kompost gibi organik gübreler de kullanılabilir. Organik gübrelerin kullanımında karşılaşılacak başlıca sorun ise, içerisindeki N,P,K miktarının sabit ve dengeli olmamasıdır. Bu nedenle organik gübrelerin tek başına kullanılması tavsiiye edilmez. Bunlar mineral gübrelerle destekenmelidir.

Azot; en iyi vejetatif gelişmeyi sağladığı gibi çiçeğin rengini de etkilemektedir.

Fosfor; bitkide daha güçlü sap ya da gövde büyüklüğü, iyi kök gelişimi ve daha erken çiçek oluşumu gibi birçok faydaları bitkide sağlamaktadır.

Potasyum; bitkideki protein sentezinden bitki-su dengesinin ayarlanmasına kadar, bitki gelişimi için gerekli birçok fizyolojik gelişimde rol oynamaktadır.

Mineral gübre uygulama zamanı:

N-P-K (18-46-0): Mart veya Nisan ayında bir kez uygulanması uygundur.

N-P-K (15-15-15): Mayıs-Eylül ayları arasında iki ayda bir uygulanması uygundur.

Alternatif olarak:

Birçok marka altında 6 aylık kontrollü gübreler satılmaktadır. Bu gübreler, dengeli salınım gerçekleştirip bitkinin ihtiyacı olan mineralleri alım yapmasını sağlar. Nisan-Mayıs aylarında birkere uygulanması yeterlidir.